CHAPEAU ROUGE

MENU

Interpret

Johnny Survived


Kategorie: Bands
Styly: , rock

Plzeň není jen zajímavá výrobou piva a aktuálním titulem Evropské hlavní město kultury. Nedávno povila zajímavou rockovou trojici, která, stejně jako třeba Kill The Dandies, výrazně inspirovala velká post punková jména nebo berlínská scéna 80. let v čele s australskou enklávou Nicka Cavea a spol. Z dvou třetin dámská formace odzbrojuje svou hmatatelnou otevřeností a zranitelností. Dámy v promo materiálech varují, že si je zamilujete. Něco na tom bude, protože po pár měsícíchj jejich jméno nacházíme v soupiskách dalších velkých domácích festivalů.

Pilsen is not only famous for its beer production and for currently holding the title of the European Capital of Culture. Recently, it has also given birth to an interesting rock trio, which – just like Kill The Dandies, finds its inspiration mainly in post-punk legends or in the 1980s Berlin musicians with the prominent Australian enclave of Nick Cave & Co. With two of the three members being females, the band gains the heart of its audience with its genuine openness and vulnerability. In their promotion materials, the two singing ladies warn their fans against falling in love with them. They may be right because in the recent months, we've seen their names popping up on the programmes of other big Czech festivals.

bandzone.cz/johnnysurvived

www.facebook.com/JohnnySurvived

Partneři Red Bull Red Bull Radio 1 Heineken Radio 1 Heineken Radio 1 Heineken

RYCHÝ KONTAKT
JAKUBSKÁ 2, PRAHA 1

tel. 222316328

BAR OPEN

  1. po-čt / mo-thu
    12 - 03
  2. pátek / friday
    12 - 04
  3. sobota / saturday
    16 - 04

UNDERGROUND CONCERTS

start 20.00
Develop by PIXOLO