CHAPEAU ROUGE

MENU

Fenester

fenester
výloha pro současné umění, Jakubská 2, Praha 1

fenester se stává novým prostorem pro současné umění a využívá k tomu výlohu klubu Chapeau Rouge v Jakubské ulici č. 2. Specifický prostor výlohy je umělcům podnětem k vytvoření vlastní instalace.

Výběr umělců je záměrně otevřený rozmanitým formám současného umění. Oslovujeme mladé umělce zaměřené na volné a užité umění, tj. zejména studenty či absolventy uměleckých nebo umělecko-průmyslových škol, výběr neopomíná i umělce zabývající se akcemi, hudbou či performance. Vedle mladých či začínajících autorů chceme pro konfrontaci zařadit i umělce již etablované.

Každý vystavující bude mít za úkol specificky pojmout prostor galerie (v1,70m x š2,90m x h0,35m) a to vlastní libovolnou formou. Instalace se budou obměňovat v měsíčních intervalech a několikrát do roka proběhnou jednorázová živá vystoupení přímo uvnitř výlohy a to formou performance, happeningu, hudební či divadelní produkce apod.

Využití výlohy jako galerie je na místě, umělecká díla tak bezprostředně komunikují s veřejným prostorem. Poloha galerie v samotném centru města pak nabízí potenciál představit současné tvůrčí projevy opravdu velkému okruhu diváků.

Bára Špičáková, Dan Doležal

www.fenester.cz
fenester, výloha klubu Chapeau Rouge, Jakubská 2, Praha 1, bara@fenester.cz, 736127703

Letní sezóna 2010 | Summer season 2010

v létě se ve fenester představí
Renáta Hovorková 17.6 - 11.7, vernisáž 17.6 v 19hodin
Martin Kubát 13.7 - 8.8, vernisáž 13.7 v 19 hodin
Jan Čumlivski a Ondřej Přibyl 10.8 - 6.9, vernisáž 10.8 v 19 hodin

Otevření galerie fenester a první vernisáž proběhne ve čtvrtek 17.6.2010 v 19h před galerií. První instalaci vytvořila Renáta Hovorková. Jste srdečně zváni.

Renáta Hovorková *1988

Renáta Hovorková studuje ateliér grafického designu na UTB ve Zlíně a v letošním roce absolvovala stáž v ateliéru tvorby písma a typografie na VŠUP v Praze.

Ve svých pracích intuitivně překračuje plošné omezení grafické tvorby. Ráda pracuje s reálným prostorem, s podněty z okolí, kde citlivě hledá významy a sdělení. Svými posledními pracemi (Poezie ulice; Nechtěla bys radši na měsíc?) se blíží zcela volné tvorbě.

studium

2009/2010 – studijní stáž na VŠUP, ateliér písmo a typografie (ak. mal. Karel Haloun)

2008 – 2010 – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ateliér grafický design (doc. PaedDr. Jiří Eliška)

soutěže | výstavy | spolupráce

2008 – společná výstava fakulty multimediální komunikace (fmk) Zlín v New Yorku

2009 – spolupráce s firmami Natura Hradec Králové, BB plasty a Sklotex plasty

2009 – spolupráce na vizuálním stylu pro multigenerační hřiště ve Zlíně

2009 – spolupráce s firmou Terra

2009 – soutěž vyhlášena k předsednictví České republiky, Evropa bez bariér – 3. místo

2008 – výstava ilustrací (leporela) Mobitex, Brno

2007 – soutěž o logo vzdělávací společnosti Marlin – 2. místo

2006 – soutěž návrhy na potisky obalu, Huhtamaky – 1. místo

 

 Partneři Red Bull Red Bull Radio 1 Heineken Radio 1 Heineken Radio 1 Heineken

RYCHÝ KONTAKT
JAKUBSKÁ 2, PRAHA 1

tel. 222316328

BAR OPEN

  1. po-čt / mo-thu
    12 - 03
  2. pátek / friday
    12 - 04
  3. sobota / saturday
    16 - 04

UNDERGROUND CONCERTS

start 20.00
Develop by PIXOLO