CHAPEAU ROUGE

MENU

7.5. Conflux Autonomic Edition

Conflux @ Chapeau Rouge - Autonomic Edition

Na začátku roku 2009 D-Brigde a duo Instra:Mental rozjeli zprvu nenápadný podcast club-autonomic.com a překvapivě rychle obohatili Drum and Bass o zcela nový subžánr. Na této značce se postupně objevovali především práce z labelu Nonplus+, Exit a Darkestral a spolu s nimi se s Autonomicem spojovali nováčci i známí matadoři  Drum and Bassové scény - ASC, Consequence, Abstract Elementz, Rockwell, Data etc. Styl je to ještě velmi čerstvý a není se čemu divit, že koncepční formy se stále ještě hledají a i název "Autonomic" zdaleka není sjednocujícím termínem pro  celé toto nové hnutí, proto se můžete setkat s charakteristikami jako Halfstep nebo i minimal-DnB. Ale nazývat tento styl pouze "minimalistický" by bylo ovšem drastickým zjednodušením charakteristiky, i když by se to velmi blížilo celkovému dojmu. Především se tato hudba nejvíc principielně podobá IDM nebo-li Intelligent Dance Music.Tento dosud nevídaný zvuk přilákal velké množství fanoušků, následovníků ale i interpretů. Jen samotný podcast se rozrostl během jediného roku na pravidelných 50.000+ posluchačů a teď po založení vlastního labelu "Autonomic" našel tento styl svojí dedikovanou domovskou půdu.

Nadcházející rezidentní noc Bass Bros v Chapeau Rouge nazvaná Conflux - Autonomic edition se bude odehrávat v noci z pátka na sobotu 7.5.2010. Od půlnoci můžete očekávat průřez širším Deepovým odvětvím Drum and Bassu včetně Halfstepových-Minimal-Autonomic tripů.  Pozvání tentokrát přijali DJs z DnBfever.cz Stantha a Vorel !

Na začátku noci vás uvede Blofeld (Bass Bros) do temnějších a Deepovějších zákoutí Drum and Bassové scény se svým eklektickým setem plným Dubových prvků a halfstepových dropů. Vzápětí se pódia ujme Stantha (DnBFever.cz) a ukáže vám jak hluboko sahá králičí nora Autonomic soundu. Následovat ho bude jeho kolega Vorel (DnBFever.cz), který si pro vás připraví výlet do drsnějších odvětví Techstepu a Deepu a v podobném duchu noc zakončí Neighbour (Bass Bros). Celým večerem vás navíc bude doprovázet MC Papparasty (Bass Bros)!

 

At the beginning of 2009  D-Brigde and duo Instra:Mental started podcast club-autonomic.com, quiet at first but surprisingly fast enriched Drum and Bass on a whole new subgenre. This brand showed off the work of labels Nonplus +, Exit and Darkestral and together with them various newcomers and well known producers were linked to the sound, - ASC, Consequence, Abstract Elementz, Rockwell, Data just to name a few. The style is still very fresh and no wonder that the conceptual forms are still not widely defined for even the name "autonomic" is far from a unifying term for all this new movement, so you can meet with the characteristics as Halfstep or minimal-DnB. It would be a drastic simplification of features  to call this style just "minimalist", although it is very close to the overall impression. Above all, this music is most similar in principle to IDM or Intelligent Dance Music. This unprecedented sound has attracted many fans, followers and performers. Alone podcast has grown in a single year at the regular 50,000 + listeners, and finaly now, after establishing it’s own label, "Autonomic" this style finds its own dedicated homeground.

Upcoming resident Bass Bros night at Chapeau Rouge called Conflux - Autonomic Edition will take place at night from Friday to Saturday, July 5, 2010. From midnight, you can expect a wider cross-section of deep drum and bass including halfstep-minimal-autonomic trips. Invite this time received DJs Vorel and Stantha from DnBfever.cz booking.

At the beginning of the night Blofeld (Bass Brothers)  works you in darker corners deep drum and bass scene with his eclectic set full of dub sounds and halfstep drops. Then Stantha (DnBFever.cz) takes the stage and show you how deep the rabbit hole goes concerning autonomic sound. Following him will be his colleague Vorel (DnBFever.cz), who will prepare for tough trip to the Techstep and Deep. In a similar vein, the night will end with DJ Neighbour (Bass Bros). Moreover, you will be accompanied by MC Papparasty (Bass Bros) the entire evening.

Partneři Red Bull Red Bull Radio 1 Heineken Radio 1 Heineken Radio 1 Heineken

RYCHÝ KONTAKT
JAKUBSKÁ 2, PRAHA 1

tel. 222316328

BAR OPEN

  1. po-čt / mo-thu
    12 - 03
  2. pátek / friday
    12 - 04
  3. sobota / saturday
    16 - 04

UNDERGROUND CONCERTS

start 20.00
Develop by PIXOLO